HOTEL EDEN*** | PL31-053 Kraków, ul. Ciemna 15 | tel. +4812 430 65 65 | fax +4812 430 67 67 | eden@hoteleden.pl

Polityka prywatności

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

  Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest JOLEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 30-960 Kraków, ul. Jakuba 4.

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail rodo.admin@hoteleden.pl.

 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

  Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest realizacja usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

  • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
  • udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

  W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest realizacja usługi hotelarskiej.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
 5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

  Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
  • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe:

  • pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  • pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  • pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez maksymalnie 21 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 7. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu.

 8. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi realizację usługi hotelarskiej.

 10. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

  Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 11. PLIKI COOKIES

  Strona internetowa Hotelu używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry tych plików pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.

  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące typy plików cookies:

  • pliki sesyjne – są to pliki tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki użytkownika do momentu zakończenia sesji, czyli do jej zamknięcia. Przeważnie są one niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisu.
  • pliki stałe – służą do zapamiętania wybranych ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika na stronie w celu ułatwienia nawigacji po witrynie. Pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres (jest on zapisany w parametrach każdego pliku cookie) lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
  • pliki podmiotów zewnętrznych – pochodzące z serwerów zewnętrznych firm i dostawców usług, współpracujących z właścicielem witryny. W zależności od ich przeznaczenia, mogą być zapisywane w celu umożliwienia funkcjonowania usług dostępnych w ramach serwisu. Mogą także posłużyć do zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników, w celach analitycznych czy statystycznych.

  Poniższa tabela przedstawia szczegółowe informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych na naszej stronie.

  CookieTypeDurationDescription
  _gastały2 lataPlik Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników w celu gromadzenia informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Pomaga identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.
  _gatstały1 minutaPlik Google Analytics służy do monitorowania wskaźnika zapytań i ograniczenia liczby żądań na serwerach Google.
  _gidstały24 godzinyPlik Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników w celu gromadzenia informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Pomaga identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.
  bassist-session-uuidzewnętrzny68 latPlik pochodzący z serwisu rezerwacji on-line bookassist.com. Służy do identyfikacji użytkownika na stronie rezerwacji i jest niezbędny do prawidłowego działania panelu rezerwacji.
  bassist-session, SSL_JSESSIONIDzewnętrznetymczasowePliki pochodzące z serwisu rezerwacji on-line bookassist.com. Służą do zapisania sesji użytkownika na stronie rezerwacji i są niezbędne do prawidłowego działania panelu rezerwacji. Przechowywane są w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia.
  PHPSESSIDsesyjnytymczasowyPlik tymczasowy, służy do zapisania sesji użytkownika i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania witryny. Jest przechowywany w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia.
  placeknowSESSID, _ga, _gat_UA-25861365-1, _gat_UA-25861365-4, _gauges_unique, _gauges_unique_day, _gauges_unique_hour, _gauges_unique_month, _gauges_unique_year, _gid, _gs, _gu, _gw, C2LP97xcwbkVGpj7pki9FX5n_filters, tripzewnętrznePliki pochodzące z serwisu informacyjnego stayforlonger.com, używane przez widget-wstążkę Stay For Fonger. Nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny ale odrzucenie zgody na ich wykorzystanie skutkuje brakiem możliwości wyświetlenia widgetu z informacjami o atrakcjach w okolicy.
  viewed_cookie_policystały1 rokPlik stały, służący do zapisania informacji o zgodzie użytkownika na używanie plików cookies. Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania witryny.

  CookieDescription
  _gaPlik Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników w celu gromadzenia informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Pomaga identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.
  _gatPlik Google Analytics służy do monitorowania wskaźnika zapytań i ograniczenia liczby żądań na serwerach Google.
  _gidPlik Google Analytics służy do rozróżniania użytkowników w celu gromadzenia informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Pomaga identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia.
  bassist-session-uuidPlik pochodzący z serwisu rezerwacji on-line bookassist.com. Służy do identyfikacji użytkownika na stronie rezerwacji i jest niezbędny do prawidłowego działania panelu rezerwacji.
  bassist-session, SSL_JSESSIONIDPliki pochodzące z serwisu rezerwacji on-line bookassist.com. Służą do zapisania sesji użytkownika na stronie rezerwacji i są niezbędne do prawidłowego działania panelu rezerwacji. Przechowywane są w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia.
  PHPSESSIDPlik tymczasowy, służy do zapisania sesji użytkownika i jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania witryny. Jest przechowywany w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia.
  placeknowSESSID, _ga, _gat_UA-25861365-1, _gat_UA-25861365-4, _gauges_unique, _gauges_unique_day, _gauges_unique_hour, _gauges_unique_month, _gauges_unique_year, _gid, _gs, _gu, _gw, C2LP97xcwbkVGpj7pki9FX5n_filters, tripPliki pochodzące z serwisu informacyjnego stayforlonger.com, używane przez widget-wstążkę Stay For Fonger. Nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny ale odrzucenie zgody na ich wykorzystanie skutkuje brakiem możliwości wyświetlenia widgetu z informacjami o atrakcjach w okolicy.
  viewed_cookie_policyPlik stały, służący do zapisania informacji o zgodzie użytkownika na używanie plików cookies. Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania witryny.

  Zgoda użytkownika na wykorzystywanie plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny Hotelu, jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana poprzez zmianę ustawień w panelu polityki prywatności. W przypadku odrzucenia zgody, niektóre funkcje serwisu mogą być jednak niedostępne.
  Ponadto użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, a także całkowitego usunięcia zapisanych plików z pamięci swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.